Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

RAPORT 42/2022

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży i szacunkowym skorygowanym wyniku EBITDA