Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

RAPORT 41/2022

Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu oraz zawieszenie skupu