Dane finansowe

 2023 dane finansowe i operacyjne (xlsx)

Wybrane dane finansowe (mln USD)

201720182019202020212022

2023

Przychody 

152,1

236,1

259,4

332,7

373,7

318,6283,4

EBITDA 

(4,6)

8,2

16,253,5

52,6

49,7103,1

Skorygowana EBITDA

(4,3)10,124,857,3

64,4

82,3108,2

Skorygowana marża EBITDA %

-2,9%4,3%9,6%17,2%

17,2%

25,8%36,4%

Wynik netto 

(9,1)3,04,3(82,6)

(9,7)

32,082,4

Skorygowany wynik netto

(5,3)6,316,748,1

41,1

64,687,3

Wskaźniki operacyjne

2017201820192020

2021

2022

2023

DAU (w tysiącach) 

632851911947789610430

Konwersja miesięczna flagowe gry 

4,9%6,2%6,5%7,4%8,7%6,3%9,8%

ARPDAU flagowe gry (USD)

0,800,830,901,361,882,072,23

Dzienne ARPPU flagowe gry (USD)

30,1730,4428,9335,2843,5343,4549,07

 

 
Wybierz wskaźniki aby porównać je na osi czasu.
Dane w mln USD. 

 

Pobierz wykres w pliku PNG
Legenda:
 

EBIT - Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

EBITDA - Zysk netto z wyłączeniem podatku dochodowego, kosztów finansowych, przychodów finansowych oraz amortyzacji

Skor. EBITDA - EBITDA skorygowana o wydarzenia spoza podstawowej działalności operacyjnej Grupy oraz koszty z tytułu płatności w formie akcji

CFO - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

CFI - Przepływy środków z działalności inwestycyjnej

CFF - Przepływy środków z działalności finansowej