Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Dane finansowe

Dane Finansowe do Q3 2022 (plik xls)
 

Wybrane dane finansowe (mln USD)

20172018201920202021

Przychody 

152,1

236,1

259,4

332,7

373.739

EBITDA 

(4,6)

8,2

16,253,5

52.597

Skorygowana EBITDA

(4,3)10,124,857,3

64.357

Skorygowana marża EBITDA %

-2,9%4,3%9,6%17,2%

17,2%

Wynik netto 

(9,1)3,04,3(82,6)

-9.681

Skorygowany wynik netto

(5,3)6,316,748,1

41.076

Wskaźniki operacyjne

2017201820192020

2021

DAU (w tysiącach) 

632851911947789

Konwersja miesięczna flagowe gry 

4,9%6,2%6,5%7,4%8,7%

ARPDAU flagowe gry (USD)

0,800,830,901,361,88

Dzienne ARPPU flagowe gry (USD)

30,1730,4428,9335,2843,5

 

 
Wybierz wskaźniki aby porównać je na osi czasu.
Dane w mln USD. 

 

Pobierz wykres w pliku PNG
Legenda:
 

EBIT - Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

EBITDA - Zysk netto z wyłączeniem podatku dochodowego, kosztów finansowych, przychodów finansowych oraz amortyzacji

Skor. EBITDA - EBITDA skorygowana o wydarzenia spoza podstawowej działalności operacyjnej Grupy oraz koszty z tytułu płatności w formie akcji

CFO - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

CFI - Przepływy środków z działalności inwestycyjnej

CFF - Przepływy środków z działalności finansowej