Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Director

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Dane finansowe

Dane Finansowe do Q3 2021 (plik xls)
 

Wybrane dane finansowe (mln USD)

2017201820192020

Przychody 

152,1

236,1

259,4

332,7

EBITDA 

(4,6)

8,2

16,253,5

Skorygowana EBITDA

(4,3)10,124,857,3

Skorygowana marża EBITDA %

-2,9%4,3%9,6%17,2%

Wynik netto 

(9,1)3,04,3(82,6)

Skorygowany wynik netto

(5,3)6,316,748,1

Wskaźniki operacyjne

2017201820192020

DAU (w tysiącach) 

632851911947

Konwersja miesięczna flagowe gry 

4,9%6,2%6,5%7,4%

ARPDAU flagowe gry (USD)

0,800,830,901,36

Dzienne ARPPU flagowe gry (USD)

30,1730,4428,9335,28

 

 
Wybierz wskaźniki aby porównać je na osi czasu.
Dane w mln USD. 

 

Pobierz wykres w pliku PNG
Legenda:
 

EBIT - Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

EBITDA - Zysk netto z wyłączeniem podatku dochodowego, kosztów finansowych, przychodów finansowych oraz amortyzacji

Skor. EBITDA - EBITDA skorygowana o wydarzenia spoza podstawowej działalności operacyjnej Grupy oraz koszty z tytułu płatności w formie akcji

CFO - Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

CFI - Przepływy środków z działalności inwestycyjnej

CFF - Przepływy środków z działalności finansowej