RAPORT 1/2023

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży