Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Director

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji% akcji w kapitale zakładowym i % głosów na Walnym Zgromadzeniu
Anton Gauffin (przez Big Bets OÜ)1 25 849 506 30,68
Raine Group (przez RPII HGE LLC)1 10 919 646 12,96
Kora Management 4 300 000 5,10
The Capital Group Companies 4 223 944 5,01
Pozostali akcjonariusze2 38 953 601 46,24
Razem384 246 697100

(1) w tym posiada jedną Akcję Uprzywilejowaną

(2) w tym 2 333 872 akcji własnych nie dających praw głosu 

(3) 84 246 695 akcji zostało wprowadzonych do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, dwie akcje Spółki są Akcjami Uprzywilejowanymi i nie zostały wprowadzone do publicznego obrotu