Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Komitety

Rada Dyrektorów powołała następujące komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Rada Dyrektorów powołała spośród swoich członków osoby do tych komitetów.

W skład Komitetu Audytu wchodzą:
 

- Pan Krzysztof Kaczmarczyk (Przewodniczący)

- Pan Tom Jacobsson

- Pan John Salter

W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą:
 

- Pan Krzysztof Kaczmarczyk (Przewodniczący)

- Pan Tom Jacobsson

- Pan John Salter

Zapraszamy do zapoznania się z profilami wyżej wymienionych członków w sekcji Rada Dyrektorów