Kadra Zarządzająca

Kadra Zarządzająca

Kadra Zarządzająca (Global Management Team), kierowana przez Dyrektora Generalnego, odpowiada za bieżącą działalność grupy Huuuge, Inc. ("Grupa Huuuge") oraz rozwój strategicznych inicjatyw Grupy Huuuge. Zespół ten składa się obecnie z dziewięciu osób, których doświadczenie obejmuje wszystkie kluczowe obszary działalności. Czterech członków zespołu zostało również formalnie powołanych na stanowiska kierownicze Huuuge, Inc., t.j. Wojciech "Wrona" Wronowski, Dyrektor Generalny, Erik Duindam, Prezes oraz Dyrektor ds. Działalności Operacyjnej, Marek Chwałek, Skarbnik oraz Monika Kierepa, Sekretarz.

 

Wojciech "Wrona" Wronowski - Dyrektor Generalny (Chief Executive Officer - CEO)

Wojciech ściśle współpracował z Antonem Gauffinem (byłym Dyrektorem Generalnym (CEO) i największym akcjonariuszem Huuuge, Inc. poprzez Big Best OÜ) od 2006 roku, a następnie został członkiem zespołu założycielskiego Grupy Huuuge. Wojciech odegrał wiodącą rolę w projektowaniu i zarządzaniu najbardziej udanymi grami Grupy Huuuge, Huuuge Casino i Billionaire Casino, które do tej pory wygenerowały prawie 2 miliardy dolarów przychodów. Od początku 2022 roku Wojciech pełnił funkcję Dyrektora ds. Działalności Operacyjnej (Chief Operating Officer) i koncentrował się przede wszystkim na wdrażaniu strategii Grupy Huuuge ukierunkowanej na rentowność i wydajność, która w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyniosła ponad 100 mln USD skorygowanej EBITDA. Wraz ze zmianami w kierownictwie we wrześniu 2023 roku, Wrona pełni funkcję Dyrektora Generalnego (CEO) Huuuge, Inc. Wrona pracuje w Warszawie.
 

Erik Duindam - Dyrektor ds. Działalności Operacyjnej, Prezes
 

Erik Duindam przeszedł ze swojej ostatniej roli Wiceprezesa ds. Technologii Kreatywnych na stanowisko Dyrektora ds. Operacyjnych (Chief Operating Officer) Huuuge, Inc. we wrześniu 2023 roku. Od 2022 roku Erik pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Technologii Kreatywnych (Chief Technology Officer), a wcześniej zajmował stanowiska Starszego Wiceprezesa ds. Technologii (Senior Vice-President of Technology) oraz Wiceprezesa ds. Technologii i Produktu (Vice-President of Technology & Product). Przed dołączeniem do Grupy Huuuge Erik pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego (Co-Chief Executive Officer) Playable Platform B.V., którą w 2020 roku nabył Huuuge, Inc., a także był szefem działu inżynierii i dyrektorem wykonawczym w Everwise w Nowym Jorku i San Francisco. Był także współzałożycielem Cloud Games oraz zajmował stanowiska Dyrektora ds. Technologii (Chief Technical Officer) i starszego kierownika technicznego (Senior Tech Leadership) w różnych technologicznych scale-up’ach i startup’ach w Nowym Jorku, Dubaju i Amsterdamie.
 

Marek Chwałek - Wiceprezes Wykonawczy ds. Finansowych (Executive Vice President of Finance)
 

Marek Chwałek pełni funkcję Wiceprezesa ds. Finansów (Vice-President of Finance) w Huuuge, Inc. od 2015 roku, a od 2022 roku Wiceprezesa Wykonawczego ds. Finansów (Executive Vice-President of Finance). Nadzoruje obszar finansów Grupy Huuuge i pełni rolę Skarbnika (Treasurer) Huuuge, Inc. Posiada ośmioletnie doświadczenie i kompetencje zawodowe zdobyte w międzynarodowych korporacjach PZ Cussons i Reckitt Benckiser. W 2012 roku dołączył do Grupy Huuuge jako dyrektor finansowy. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i posiada uprawnienia międzynarodowego biegłego rewidenta (ACCA).

Maciej Hebda - Wiceprezes ds. Strategii i Planowania (Senior Vice-President Strategy & Planning)
 

Maciej dołączył do Huuuge w 2019 roku, odgrywając kluczową rolę w przygotowaniu spółki do pierwszej oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Odpowiada za proces opracowywania strategicznych planów finansowych Grupy Huuuge, koordynując prace związane z produktami, marketingiem i finansami. Wcześniej przez ponad dziesięć lat zajmował się rynkami kapitałowymi, zarządzaniem inwestycjami, fuzjami i przejęciami oraz doradztwem strategicznym w wiodących bankach inwestycyjnych (Haitong Bank, Vestor), funduszach inwestycyjnych (Noble Funds) oraz firmach doradczych (Roland Berger Strategy Consultants, Deloitte). Maciej był również analitykiem papierów wartościowych, specjalizującym się w sektorach gier i technologii oraz był wymieniony w kilku rankingach inwestorów instytucjonalnych. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

 

Katarzyna Marques David - Wiceprezes ds. Marketingu (Vice President of Marketing)
 

Katarzyna Marques David zajmuje obecnie stanowisko Wiceprezesa ds. Marketingu (Vice-President of Marketing) i jest integralną częścią Grupy Huuuge od 2018 roku. W swojej wcześniejszej roli Dyrektora Marketingu kierowała różnorodnymi zespołami zajmującymi się pozyskiwaniem użytkowników, inicjatywami kreatywnymi, działaniami analitycznymi, przedsięwzięciami strategicznymi i optymalizacją w sklepie z aplikacjami. Zdobyła rozległą wiedzę w zakresie marketingu w wiodących firmach, w tym w Facebook’u. Obecnie jej wysiłki koncentrują się na opracowywaniu i rozwijaniu strategii marketingowych, wykorzystywaniu najnowocześniejszych technologii i podkreślaniu ewolucji marek produktów. Dzięki bogatemu, ponad 10-letniemu doświadczeniu w dziedzinie marketingu, biegle porusza się po różnych aplikacjach, od gier i edukacji po e-commerce.

Marcelina Godlewska - Wiceprezes ds. personalnych (Vice President of People)

Marcelina Godlewska dołączyła do Huuuge, Inc. w lipcu 2023 roku jako Wiceprezes ds. Personalnych (Vice-President of People). Posiada niemal 20-letnie doświadczenie na wysokich stanowiskach HR, głównie w branży technologicznej (high-tech), od start-upów po korporacje z listy Fortune 500. Ma udokumentowane doświadczenie w tworzeniu kultury pracowniczej o wysokiej wydajności. Jako wiceprezes ds. personalnych jest odpowiedzialna za strategię personalną i operacje HR Grupy Huuuge, w tym rekrutację, rozwój talentów, relacje z pracownikami, zarządzanie różnorodnością (D&I) oraz system wynagradzania i wspierania pracowników (Total Rewards).

Monika Kierepa - Dyrektor Działu Prawnego (General Counsel)
 

Monika Kierepa jest radcą prawnym z ponad 20-letnim doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii Weil, Gotshal & Manges w Warszawie, która w 2020 roku przekształciła się w Rymarz Zdort, a obecnie działa pod nazwą Rymarz Zdort Maruta. W trakcie pracy w kancelarii przeszła przez wszystkie szczeble kariery, począwszy od stanowiska junior associate, a kończąc na awansie na partnera. Od samego początku specjalizowała się w prawie własności intelektualnej, a z czasem przejęła koordynację i nadzór nad wszystkimi projektami z tej dziedziny. Monika była również członkiem zespołów transakcyjnych (zarówno ds. fuzji i przejęć (M&A), jak i ds. rynków kapitałowych), dzięki czemu miała okazję aktywnie uczestniczyć w wielu prestiżowych transakcjach. Począwszy od 2011 roku, nadzorowała i koordynowała wszystkie procesy due diligence prowadzone przez kancelarię w celu wsparcia odpowiednich zespołów transakcyjnych. Dołączyła do Grupy Huuuge jako Dyrektor Działu Prawnego (General Counsel) w lipcu 2023 roku.

Dawnesh Mistry - Wiceprezes ds. Strategii i Inwestycji (Vice President Strategy & Investment)


Dawnesh dołączył do Grupy Huuuge pod koniec 2021 roku jako członek Zespołu ds. Strategii i Inwestycji. Jest odpowiedzialny za kierowanie działaniami Grupy Huuuge w zakresie fuzji i przejęć oraz inwestycji, w tym pozyskiwanie, ocenę i wdrażanie nowych możliwości, a także komercyjne wspieranie wewnętrznych inicjatyw strategicznych. Dawnesh rozpoczął swoją karierę w Citigroup, gdzie spędził siedem lat pracując w wielu różnych działach. Bezpośrednio przed dołączeniem do Grupy Huuuge, Dawnesh pełnił funkcję Senior Associate w zespole bankowości inwestycyjnej TMT Citi, w którym pracował nad licznymi transakcjami telekomunikacyjnymi i gamingowymi, w tym pierwszą ofertą publiczną Playtika w 2021 roku. Dawnesh posiada tytuł licencjata ekonomii uzyskany na Uniwersytecie w Warwick.

Marcin Safranow - Wiceprezes ds. IT i Operacji (Vice President IT and Operations)
 

Marcin dołączył do Grupy Huuuge w 2020 roku, w której kieruje działem IT i Operacji, nadzorując zespoły IT, Bezpieczeństwa, Zakupów i Administracji. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologicznej, studiował również informatykę na Politechnice Gdańskiej. Marcin posiada tytuł Executive MBA. Przed dołączeniem do Grupy Huuuge pracował w Vectra S.A., największym polskim dostawcy usług triple-play, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora IT i odgrywał kluczową rolę w projektach due diligence i integracyjnych.

Naz Colakoglu - Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu i Współpracy (Vice President Business Development & Partnerships)
 

Naz dołączyła do Huuuge 24 marca 2024 r. jako liderka ds. rozwoju biznesu i współpracy. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zarówno w branży gier, jak i adtech. W swojej poprzedniej roli Wiceprezesa ds. rozwoju biznesu i współpracy w Tilting Point stała na czele relacji z deweloperami i pracowała nad złożonymi umowami z licencjodawcami i partnerami. Czerpiąc ze swojego tureckiego dziedzictwa i rozległych globalnych doświadczeń, w tym czasu spędzonego w Nowym Jorku i Barcelonie, Naz wnosi świeże spojrzenie na strategiczną wizję zespołu. Będąc główną osobą kontaktową w dyskusjach biznesowych i partnerskich w Huuuge, jest gotowa wykorzystać swoją wiedzę, aby wspierać ekspansję firmy i wysiłki na rzecz pracy zespołowej.