Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Director

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Raport 15/2021

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży

 

Huuuge, Inc. („Emitent”) przekazuje informacje o szacunkowych skonsolidowanych przychodach bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności) w drugim kwartale 2021 r.: 

  • Przychody ze sprzedaży (bez efektu rozliczania przychodów w czasie): 97.5 mln USD, co stanowi ok. 3% wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 oraz ok. 9% wzrost w porównaniu rok do roku, tj. w porównaniu do drugiego kwartału 2020.

Jednocześnie Emitent informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych (bez efektu rozliczania przychodów w czasie). Finalna informacja o przychodach ze sprzedaży będzie opublikowana w skonsolidowanym półrocznym raporcie okresowym. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR.

Załączniki