Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Director

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Raport 14/2021

Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji od The Capital Group Companies, Inc.

Huuuge, Inc. ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 12 maja 2021 r. otrzymał, stanowiące załącznik do niniejszego raportu, zawiadomienie od The Capital Group Companies, Inc. z siedzibą w Los Angeles, USA, o nabyciu znacznego pakietu akcji.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.