RAPORT 36/2024

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży