RAPORT 2/2024

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży