Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Manager

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

Raport 12/2021

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Raport 12/2021

Treść Raportu:

Huuuge, Inc. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
    1. Raporty roczne: jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2020 – 19.04.2021 r.
    2. Raporty kwartalne: (i) skonsolidowany raport kwartalny grupy Emitenta za I kwartał 2021 r. – 25.05.2021 r.; (ii) skonsolidowany raport kwartalny grupy Emitenta za III kwartał 2021 r. – 24.11.2021 r.
    3. Raport półroczny: skonsolidowany raport półroczny grupy Emitenta za I półrocze 2021 r. – 14.09.2021 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że:
    (a) zgodnie z §79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2021 r.; oraz
    (b) zgodnie z §62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywać odrębnych raportów kwartalnych oraz raportów półrocznych.

Podstawa prawna: §80 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.