RAPORT 11/2023

Informacja o ekspozycji na Silicon Valley Bank – aktualizacja