Huuuge, INC. zamyka III kw. 2022 r. szacunkowymi przychodami* w wysokości 77 mln USD i wzrostem skorygowanego zysku EBITDA o 39% rok do roku I 79% kwartał do kwartału

Huuuge Inc., globalny producent i wydawca gier free-to-play, opublikował wstępne dane dotyczące szacunkowych przychodów i szacunkowego skorygowanego zysku EBITDA za trzeci kwartał 2022 r.

• W trzecim kwartale 2022 r. Huuuge wygenerował wstępny skorygowany zysk EBITDA na poziomie 24,5 mln USD, co oznacza wzrost o 39% rok do roku i 79% kwartał do kwartału. Firma osiągnęła rekordową kwartalną rentowność przy skorygowanej marży EBITDA w trzecim kwartale 2022 r. na poziomie 32% wobec 17,2% w drugim kwartale i 19,2% w analogicznym kwartale roku ubiegłego.


• Poprawa skorygowanego wyniku EBITDA została osiągnięta przy łącznych szacunkowych przychodach ze sprzedaży (płatności) na poziomie 77 mln USD (spadek o 16% rok do roku i 3% kwartał do kwartału). Wyniki te świadczą o zdolności Huuuge do dostosowania się do warunków panujących obecnie na globalnym rynku gier mobilnych, który według danych Sensor Tower w trzecim kwartale 2022 r. zmniejszył się o 12,7%.
  
• Szacunkowe przychody z flagowych gier Huuuge wyniosły 71 mln USD w trzecim kwartale 2022 r., co oznacza spadek o 12% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. oraz wzrost o 1% w stosunku do drugiego kwartału br. Dzięki szeroko zakrojonej aktualizacji ekonomii w grze, przeprowadzonej w sierpniu, a także optymalizacji procesu pozyskiwania użytkowników, flagowe tytuły wygenerowały wyższe szacunkowe przychody w porównaniu do drugiego kwartału 2022 r. pomimo niższych wydatków marketingowych.
  
• Traffic Puzzle wygenerowała w trzecim kwartale 2022 r. szacunkowe przychody na poziomie 5,6 mln USD (spadek o 36% rok do roku i 30% kwartał do kwartału). Spadek ten związany był z istotnie niższymi wydatkami na pozyskanie użytkowników w przypadku tej gry. Zgodnie z deklaracjami z początku roku zmniejszono wydatki na marketing Traffic Puzzle, ponieważ w grze wprowadzane są znaczące zmiany architektoniczne w celu przekształcenia jej w platformę, na której można zbudować wiele nowych tytułów. Po przeprowadzeniu aktualizacji we wrześniu odnotowano zauważalną poprawę wskaźników KPI dotyczących utrzymania klienta. Celem kolejnych planowanych aktualizacji jest dalsze zwiększanie wskaźników zaangażowania. Wrzesień był też pierwszym miesiącem z pozytywną marżą wyniku na sprzedaży w Traffic Puzzle.

Anton Gauffin, założyciel i Współdyrektor Generalny Huuuge: “Długoterminowa perspektywa dla branży gier wygląda bardzo obiecująco. Chociaż sytuacja gospodarcza na świecie jest obecnie niestabilna, wierzymy, że jedną z naszych zalet jest umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się realiów rynkowych. Dowodem tego jest poprawa marży na sprzedaży odnotowana przez Huuuge w trzecim kwartale 2022 r. Spółka generuje coraz większe zyski i posiada zasoby do inwestowania w przyszłość, dzięki czemu sytuacja Huuuge jest dobra w obliczu obecnych trudnych warunków ekonomicznych.”

Rod Cousens, Współdyrektor Generalny Huuuge:“W trudnym otoczeniu rynkowym, które wciąż dostarcza negatywnych informacji, Huuuge wyłamuje się z tego trendu. Podjęte przez nas działania przynoszą efekty lepsze od naszych założeń i wierzymy, że będzie to trwała tendencja. Marża na sprzedaży poprawia się i maksymalizujemy zyski pomimo zmniejszonych przychodów, co potwierdza skuteczność przyjętego przez nas podejścia. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową, a przyjęta przez nas strategia ciągłego udoskonalania produktów doprowadzi w przyszłości do ich jeszcze lepszej monetyzacji.”

*  wszystkie dane liczbowe (w mln USD) odnoszą się do płatności (przychodów bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie)

 

Pobierz komunikat prasowy