HUUUGE, INC. KOŃCZY ROK 2022 Z PRZYCHODAMI NA POZIOMIE 319 MLN USD I REKORDOWO WYSOKĄ SKORYGOWANĄ EBITDA W WYSOKOŚCI 82,3 MLN USD

Spółka Huuuge Inc., globalny producent i wydawca gier free-to-play, opublikowała wyniki finansowe za 2022 rok.

Skorygowana EBITDA wzrosła do 82,3 mln USD, co oznacza wzrost o 27,9% rok do roku, a skorygowany zysk netto wyniósł 64,6 mln USD w porównaniu z 41,1 mln USD w 2021 r. (+57,3% rok do roku). Oba wskaźniki osiągnęły rekordowo wysokie poziomy. Odnotowaliśmy solidne wyniki pomimo wyzwań rynkowych, dzięki strategicznej zmianie i skupieniu się na poprawie rentowności i generowania gotówki.
W 2022 r. branża gier stanęła w obliczu bezprecedensowych wyzwań, odnotowując pierwszy w swojej historii spadek w ujęciu rocznym (-4% r/r, według Newzoo). Sektor gier mobilnych odczuł szczególnie mocny spadek -5% rok do roku, podczas gdy kategoria gier typu social casino skurczyła się o 2,5% rok do roku. Zaistniała sytuacja była spowodowana kilkoma czynnikami, w tym zwiększeniem wydatków konsumentów na kulturę i rozrywkę offline po pandemii koronawirusa, wpływem zmian w polityce prywatności Apple na skuteczność działań marketingowych, jak również spowolnieniem gospodarczym i rosnącą inflacją.
W 2022 r. przychody Huuuge wyniosły 319 mln USD, co oznacza spadek o 14,7% r/r. Przychody z głównych gier w portfolio Spółki (Huuuge Casino i Billionaire Casino) spadły o 12,2% rok do roku, odzwierciedlając niższe wydatki na marketing i sytuację rynkową po IDFA (zmiany w polityce prywatności Apple). Przychody z nowych gier spadły o 33,1% rok do roku, głównie z powodu stopniowego spadku przychodów z Traffic Puzzle oraz niższych przychodów z innych gier z portfolio.
Patrząc w przyszłość, Huuuge nie rezygnuje z prób tworzenia nowych gier, otwierając kreatywne studia, czyli "Pods". Analizujemy też możliwości ekspansji poza gry mobilne i zaoferowanie swoim graczom opcji grania na wielu urządzeniach i platformach.
Ponadto po zakończeniu szczegółowego procesu przeglądu opcji strategicznych, rada dyrektorów Huuuge przyjęła rekomendację niezależnej specjalnej komisji i ogłosiła plany przeprowadzenia skupu akcji własnych w wysokości do 150 milionów dolarów.


Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge powiedział: „Nasza koncentracja na poprawie rentowności oraz silnych przepływach pieniężnych zaowocowała rekordową skorygowaną EBITDA Huuuge. Aktywnie odpowiadaliśmy na wyzwania przed którymi stoi cała branża, koncentrując się na zmniejszeniu kosztów oraz wzroście wydajności.”