Huuuge, Inc. ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 r.

Wysoka rentowność utrzymana pomimo wzrostu wydatków na marketing Spółka Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier free-to-play, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. Spółka po raz kolejny osiągnęła solidne wyniki finansowe, utrzymując wysokie rentowności pomimo zwiększonych nakładów na marketing i pozyskiwanie nowych użytkowników.
  • Przychody w I kwartale 2024 r. wyniosły 67 mln USD, czyli były o 6,6% niższe niż rok wcześniej (z czego przychody dwóch flagowych gier były o 4,2% niższe rdr), zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami Spółki: spadku przychodów w pierwszej połowie roku i oczekiwanym odbiciem w drugiej połowie 2024 r.
  • W pierwszym kwartale 2024 roku skorygowana EBITDA Huuuge wyniosła 21,9 mln USD w porównaniu do 26,1 miliona w czwartym kwartale 2023 roku, czyli była niższa o 15,9% rdr. Koszty pozyskiwania użytkowników niemal podwoiły się rok do roku. Równocześnie, koszty operacyjne pozostały na niezmienionym poziomie, co było możliwe dzięki niższym kosztom  prac badawczo-rozwojowych (R&D) oraz ogólnego zarządu (G&A), jak również niższym kosztom sprzedaży (poprawa marży brutto dzięki rozwojowi kanału direct-to-consumer (D2C)).

  • Kluczowe wskaźniki operacyjne (KPI) Huuuge Casino oraz Billionaire Casino ustabilizowały się, a liczba dziennych użytkowników (DAU) flagowych gier rośnie od drugiego kwartału 2023 r.

  • Przychody kanału direct-to-consumer (D2C) wzrosły w kwietniu 2024 roku do poziomu 12% przychodów ogółem, w porównaniu z 8% odnotowanymi w pierwszym kwartale 2024 roku. Wzrost ten podkreśla udaną ekspansję Huuuge i potencjał wzrostu w segmencie DTC.

  • W kwietniu 2024 r. Huuuge przeprowadził skup akcji własnych o wartości 70 milionów USD, drugi w ciągu dziewięciu miesięcy. Dodając do tej kwoty, 150 milionów USD, czyli wartość skupu akcji przeprowadzonego w 2023 r., całkowita wartość dystrybucji dla akcjonariuszy wyniosła 220 milionów USD.