Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

RAPORT 8/2023

Saldo środków pieniężnych Emitenta oraz ekspozycja na Silicon Valley Bank