RAPORT 8/2023

Saldo środków pieniężnych Emitenta oraz ekspozycja na Silicon Valley Bank