RAPORT 47/2023

Treść uchwał podjętych przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Huuuge, Inc. („Emitent”)