RAPORT 15/2023

Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży