Huuuge, Inc. Informuje o awansach w gronie kierownictwa wyższego szczebla i zmianach w zespole zarządzającym

Huuuge Inc., globalny producent i wydawca gier typu free-to-play działający na szybko rozwijającym się rynku gier mobilnych, poinformował dziś o awansie trzech członków kadry zarządzającej na wyższe stanowiska oraz odejściu dwóch osób z dotychczas sprawowanych funkcji.
  • Jon Bellamy, Wojciech Wronowski i Amir Kwiat, należący do grona globalnej kadry kierowniczej Huuuge, obejmą nowe funkcje zarządcze. 
  • Jon Bellamy awansował na stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego ds. Strategii i Inwestycji, Wojciech Wronowski na stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego ds. Produktu i Działalności Operacyjnej, a Amir Kwiat na stanowisko Starszego Wiceprezesa ds. Marketingu. 

  • Tal Shoham i Elad Kushnir, zajmujący dotychczas stanowiska Dyrektor ds. Marketingu i Dyrektor Operacyjny, będą pełnić funkcje doradców Dyrektora Generalnego i Spółki. 

  • Strategia i kluczowe cele Huuuge pozostają niezmienione.

Anton Gauffin, założyciel i Dyrektor Generalny Huuuge, skomentował:

„2021 jest wyjątkowym rokiem dla Huuuge. W lutym staliśmy się spółką publiczną notowaną na GPW, a w kwietniu zrealizowaliśmy największą w historii firmy transakcję przejęcia, nabywając Traffic Puzzle, grę z czołówki rankingu przychodów gatunku ‘match-3’. Żadne z tych osiągnięć nie byłoby możliwe bez udziału Elada Kushnira i Tala Shohama. Chciałbym podziękować zarówno Eladowi, jak i Talowi, za bardzo ważną rolę, jaką odegrali w rozwoju Huuuge w ciągu ostatnich lat. Cieszę się także, że będziemy nadal korzystać z ich wsparcia, które będą zapewniać jako  doradcy firmy.”

 

Pobierz komunikat prasowy