Rekordowy wynik EBITDA i zysk netto Huuuge po trzech kwartałach 2023 r. Huuuge Casino oraz Billionaire Casino ze wzrostem przychodów wobec II kwartału br.

Spółka Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier free-to-play, opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał oraz 9 miesięcy 2023 roku.
  • W minionym kwartale skorygowana EBITDA Huuuge wyniosła ponad 27 mln USD (+10% rdr) a skorygowany wynik netto sięgnął 21 mln USD (+14,4% rdr), przy przychodach na poziomie 71,2 mln USD (-8,2% rdr).
  • Narastająco po 9 miesiącach przychody przekroczyły 212 mln USD a skorygowana EBITDA sięgnęła 82,1 mln USD (+56,2% rdr), czyli była na poziomie wypracowanym w całym 2022 roku. Skorygowany zysk netto wyniósł 66,6 mln USD (+80,32% rdr), przekraczając poziom wypracowany w całym 2022 roku o 2,4 mln USD. To rekordowy poziom EBITDA i zysku netto Huuuge osiągnięty po trzech kwartałach.
  • W okresie ostatnich czterech kwartałów (III kw. 2022 r. - III kw. 2023 r.) Spółka wypracowała łącznie skorygowany wynik EBITDA w wysokości 112 mln USD oraz 86,5 mln USD operacyjnych przepływów pieniężnych netto.
  • Dzięki zwiększonemu budżetowi marketingowemu, w połączeniu z nową ekonomią gry i programem lojalnościowym, Huuuge odwrócił spadkowy trend przychodów kwartalnych gier Huuuge Casino oraz  Billionaire Casino, odnotowując 4,2-proc. wzrost wobec drugiego kwartału 2023, pomimo spadku rynku social casino w tym okresie.  Poprawie wobec minionego kwartału uległy także kluczowe wskaźniki operacyjne gier.

Odwrócenie spadkowego trendu kwartalnych przychodów Huuuge Casino oraz  Billionaire Casino

Globalne przychody spółek z kategorii Social Casino, jak podaje Eilers & Krejcik, wykazały w trzecim kwartale 2023 r. niewielki spadek (o 2,2%) w porównaniu z II kw. 2023 r. W tym okresie Huuuge wypracował 4,2-proc. wzrost przychodów swoich dwóch flagowych tytułów: Huuuge Casino oraz  Billionaire Casino wobec II kwartału 2023.  Było to możliwe dzięki zapowiadanej przez Spółkę aktualizacji ekonomii gry, wdrożonej na początku sierpnia 2023 roku, jak również rozwijanemu programowi lojalnościowemu. Rozwijający się kanał direct-to-consumer w omawianym okresie odpowiadał za około 7% przychodów. 

Kolejny kwartał poprawy zysku EBITDA 

III kwartał 2023 roku to już piąty z kolei dla Huuuge kwartał poprawy zysku EBITDA w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dzięki utrzymywanej dyscyplinie kosztowej, zwiększone wydatki na marketing zostały zrekompensowane i nie odbiły się na dynamikach kwartalnych. W ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym nadrzędnym priorytetem operacyjnym Spółki pozostaje generowanie gotówki. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku wyniosły 57,6 mln USD w porównaniu do 42,1 mln USD analogicznego okresu 2022 roku. Bilans Spółki na koniec III kw. 2023 r. wykazał 127,7 mln USD gotówki i ekwiwalentów.

Inwestycja w przyszłość czyli “Huuuge Pods”

"Huuuge Pods" to nieduże wewnętrzne zespoły stworzone przez Spółkę w pierwszym kwartale 2023 roku i skupione wyłącznie na tworzeniu nowych gier. Osiągnięcie sukcesu w nowych grach wymaga czasu, dlatego dla Spółki jest to projekt wieloletni. Dwie gry są obecnie na etapie testów. Jeśli testy potwierdzą potencjał komercyjny, Spółka zwiększy nakłady na marketing tych gier.