HUUUGE, INC., COMPLETES 2022 WITH REVENUE OF USD 319m AND RECORD-HIGH ADJUSTED EBITDA OF USD 82.3m

Huuuge, Inc., a global developer and publisher of free-to-play games, has published its financial results for 2022.

Adjusted EBITDA increased to USD 82.3m, 27.9% YoY growth, and adjusted net profit was USD 64.6m, compared to USD 41.1m in 2021 (+57.3% YoY), both measures reaching record-high levels. These solid results were achieved despite market challenges, owing to our strategic shift towards fundamental value creation via  profitability and cash generation.
The gaming industry faced unprecedented headwinds in 2022, with the first year-on-year contraction in its history (-4% YoY, according to Newzoo). Mobile games were hit particularly hard at -5% YoY, while the social casino category contracted by 2.5% YoY. This was due to several factors, including the post-COVID return to recreation, ongoing impact of IDFA depreciation on performance marketing, universal economic slowdown, and rising inflation.
In 2022 Huuuge revenue reached USD 319m, a 14.7% YoY decline. The core franchises (Huuuge Casino and Billionaire Casino) declined by 12.2% YoY, reflecting lower marketing spend and the broader post-IDFA market reality. New franchises declined by 33.1% YoY, mostly driven by the gradual decline in Traffic Puzzle’s revenue as well as lower other games revenue.
Looking to the future, Huuuge will refocus its efforts on building games with the creation of creative development 'pods.' The company is also exploring opportunities to expand beyond mobile and give its players the opportunity to enjoy games on multiple devices and platforms.
Additionally, after completing a thorough strategic options review process, Huuuge's board adopted the recommendation made by the independent special committee of the board and announced plans to conduct a share buyback, which will return up to $150 million to shareholders

 

According to Anton Gauffin, Founder and CEO of Huuuge: "Our focus on improving profitability and strong cash generation has resulted in record high adjusted EBITDA for Huuuge. We responded proactively to the challenges faced by the industry by focusing on costs and efficiency.”
“We are confident that our continued focus on creativity, innovation, improving efficiency, and developing fun games will drive our success in the years to come."
 

Rada Dyrektorów ogłosiła plan przeznaczenia do 150 mln USD na skup akcji własnych, przy jednoczesnym zachowaniu środków na potrzeby operacyjne oraz przyszłe umowy wydawnicze i potencjalne cele akwizycyjne. Skup akcji ma się odbyć w drodze ograniczonego czasowo zaproszenia do sprzedaży akcji, dostępnego dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, po z góry określonej cenie za akcję. Szczegóły programu, włącznie z ceną, harmonogramem oraz pozostałymi istotnymi informacjami będą ogłoszone w pierwszym kwartale 2023 r. Zamiarem Rady Dyrektorów jest zakończenie programu skupu akcji przed rozpoczęciem okresu zamkniętego poprzedzającego publikację sprawozdania finansowego oraz raportu rocznego za 2022 r. Powyższy plan może potencjalnie ulec zmianie i jest przedmiotem ostatecznym ustaleń Rady Dyrektorów, w szczególności dotyczących ceny oraz harmonogramu. 

Zgodnie z opublikowanym niedawno Raportem Bieżącym (RB 3/2023), Spółka dokona odpisu z tytułu utraty wartości aktywa Traffic Puzzle w wysokości 26.1 mln USD. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. Odpis zostanie potraktowany jako zdarzenie jednorazowe, bez wpływu na skorygowany wynik EBITDA Grupy. Gra Traffic Puzzle pozostanie aktywna i dostępna dla graczy, i oczekuje się, że będzie nadal generować przychody. Spółka nie planuje ponosić więcej wydatków marketingowych związanych z grą. Studio zostało rozwiązane, a część jego pracowników utworzy nowy zespół, którego zadaniem będzie praca nad nowymi tytułami. W związku z powyższym, Spółka oczekuje, że Traffic Puzzle będzie mieć znaczący pozytywny wpływ na wyniki EBITDA oraz netto Grupy w 2023 r.

Szacunkowa skorygowana EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. osiągnęła poziom 82 mln USD (+28% r/r), a saldo gotówkowe Emitenta na koniec roku wyniosło 222 mln USD. Wartości te są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Te liczby potwierdzają długowieczność naszych flagowych tytułów i są dowodem na to, że strategia skupienia się na efektywności, rentowności oraz generacji gotówki jest skuteczna. Zespół Huuuge kontynuuje obraną strategię w 2023 r.

W następstwie zakończonego przeglądu opcji strategicznych, Kierownictwo Grupy pracuje nad szeroko zakrojonym planem poprawy efektywności. Jako część tego planu, obecna struktura organizacyjna może ulec spłaszczeniu, a niektóre zespoły zostaną połączone. Nadrzędnym celem jest stworzenie optymalnego środowiska do tworzenia atrakcyjnych, wciągających gier. Planujemy też stworzenie kilku niewielkich sprawnie działających zespołów skupionych na tworzeniu nowych gier. Pierwsze takie zespoły zostaną utworzone głównie w oparciu o obecnych pracowników Grupy, w tym niektórych pracowników zamykanego studia Traffic Puzzle. 

Anton Gauffin, założyciel i Współdyrektor Generalny Huuuge:

“Zamknięcie procesu przeglądu opcji strategicznych to zakończenie okresu wewnętrznych analiz w Huuuge i otwarcie nowego rozdziału poświęconego kreatywności, innowacji i efektywności.

Jesteśmy pewni długoterminowego sukcesu Huuuge. Nasza rentowność pozwala nam inwestować w przyszłość i myśleć strategicznie o tym, jak dalej kreować wartość dla naszych akcjonariuszy.

Jesteśmy dumni z tego, że w obecnym otoczeniu rynkowym możemy zaoferować akcjonariuszom dodatkową płynność oraz zwiększyć wartość akcji poprzez skup akcji własnych w kwocie do 150 mln USD. Wkrótce poinformujemy rynek o szczegółach naszego planu.

Podczas gdy przed globalnym rynkiem gier nadal stoi szereg wyzwań, jestem przekonany, że powrót do fundamentów, na których zbudowaliśmy nasz sukces to sposób na maksymalizację przyszłych wzrostów. Skupimy się ponownie na tworzeniu atrakcyjnych, wciągających gier, które podobają się szerokiej grupie użytkowników.”

Pobierz komunikat prasowy