HUUUGE, INC. ZAMYKA II KW. 2023 R. Z PRZYCHODAMI NA POZIOMIE 69,2 MLN USD I REKORDOWO WYSOKĄ SKORYGOWANĄ MARŻĄ EBITDA SIĘGAJĄCĄ 40%

Spółka Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier free-to-play, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku.

W minionym kwartale skorygowana EBITDA Huuuge wzrosła niemal dwukrotnie (do 27,5 mln USD) w porównaniu z poprzednim rokiem (13,7 mln USD), co oznacza, że Spółka po raz kolejny  osiągnęła najwyższy w historii poziom skorygowanej rentowności EBITDA, po rekordowym I kw. 2023. W okresie ostatnich czterech kwartałów (II kw. 2022 r. - II kw. 2023 r.) spółka wypracowała  łącznie skorygowany wynik EBITDA w wysokości 109 mln USD. Skorygowany wynik netto w II kw. wzrósł o 164% i sięgnął 22,6 mln USD.

W branży, która ciągle dostosowuje się do zmieniających się warunków makroekonomicznych i rynkowych, przychody kategorii Social Casino, jak podaje Eilers & Krejcik, wykazały w drugim kwartale 2023 r. niewielki spadek (o 1,2%)  w ujęciu kwartału do kwartału (o 1,6% w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 roku). W ciągle zmieniającym się otoczeniu rynkowym nadrzędnym priorytetem operacyjnym Spółki jest generowanie gotówki i utrzymanie długowieczności flagowych gier. Godnym uwagi przykładem podejmowanych w tym zakresie działań jest niedawna aktualizacja ekonomii gry w Huuuge Casino, wdrożona na początku sierpnia. Wstępne jej efekty są obiecujące. Spółka spodziewa się, że poprawi to stabilność i przewidywalność przychodów, jak również umożliwi dalszą poprawę wskaźników zaangażowania graczy w ramach flagowych gier, czyli  Huuuge Casino i Billionaire Casino.
 

Huuuge Intensyfikuje również wysiłki w zakresie zwiększania zaangażowania graczy VIP i dalszego podnoszenia jakości doświadczeń grających. Studio Huuuge Casino poświęciło drugi kwartał 2023 roku na rozwijanie nowego programu lojalnościowego, który został uruchomiony w sierpniu i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, co znalazło wyraz w pozytywnych opiniach graczy i poprawie kluczowych wskaźników efektywności. Ponadto firma poszerza ofertę w kanale direct-to-consumer, który w ostatnich miesiącach odpowiadał za około 6% przychodów. 

Zwiększony budżet marketingowy, w połączeniu z nową ekonomią gry i programem lojalnościowym, powinien w nadchodzących kwartałach spowodować odwrócenie spadkowego trendu przychodów.

"Huuuge Pods", nieduże wewnętrzne zespoły stworzone w pierwszym kwartale tego roku i skupione wyłącznie na tworzeniu nowych gier, kontynuowały swój rozwój w drugim kwartale. To wieloletni plan na wczesnym etapie rozwoju. Firma oczekuje, że kilka projektów przejdzie do fazy testów w przyszłym roku. W przypadku ich dobrych perspektyw, stopniowo zwiększane będą nakłady marketingowe na wsparcie tych gier.