HUUUGE, INC. ZAMYKA I KW. 2023 R. Z PRZYCHODAMI NA POZIOMIE 71,7 MLN USD I SKORYGOWANĄ EBITDA W WYSOKOŚCI 27,6 MLN USD ORAZ ROZPOCZYNA SKUP AKCJI ZA MAKSYMALNĄ KWOTĘ 150 MLN USD

Spółka Huuuge Inc., globalny producent i wydawca gier free-to-play, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku.

W minionym kwartale nasza skorygowana EBITDA wzrosła niemal dwukrotnie (27,6 mln USD) w porównaniu z poprzednim rokiem (14,4 mln USD), osiągając najwyższy w historii poziom skorygowanej rentowności EBITDA. To osiągnięcie ustanawia nowy rekord dla Huuuge. W ciągu ostatnich czterech kwartałów (1 kw. 2022 r. - 1 kw. 2023 r.) spółka dokonała niezwykłych postępów, osiągając łącznie w tym okresie skorygowany wynik EBITDA w wysokości 95,5 mln USD.

Sektor gier mobilnych w dalszym ciągu dostosowuje się do zmieniających się realiów makroekonomiczny i rynkowych, a przychody kategorii Social Casino spadły w I kwartale 2023 r. według Eilers & Krejcik o 1,7% r/r. W tym otoczeniu rynkowym, naszym priorytetem operacyjnym jest skupienie się na ciągłym generowaniu gotówki i utrzymaniu długowieczności naszych flagowych gier. Rozszerzamy zakres naszych działań w ramach programu VIP, abyśmy mogli lepiej obsługiwać i zatrzymywać naszych najbardziej wartościowych graczy. Dostajemy bardzo pozytywny feedback od naszych graczy i konsekwentnie poszerzamy zasięg naszej oferty direct-to-consumer (Webshop). To wzmacnia nasze relacje z klientami, ale i pomaga nam poprawić marże.

W pierwszym kwartale 2023 r. zainicjowaliśmy wiele programów mających na celu poprawę naszych fundamentów. Zredukowaliśmy zatrudnienie w Grupie o około 20% w porównaniu z końcem 2022 r. co przyniesie znaczne oszczędności w ujęciu rocznym, wzmacniając naszą pozycję finansową. W ramach tych zmian zaostrzyliśmy również naszą dyscyplinę budżetową, a także zmniejszyliśmy i zreorganizowaliśmy nasz dział marketingu. Nowy zespół marketingowy jest zoptymalizowany do działania w obecnym otoczeniu rynkowym. Kluczem jest analityczne podejście i dyscyplina w zakresie wydatków marketingowych, czyli koncentracja na najbardziej dochodowych kanałach i kampaniach. Zamknęliśmy też studio Traffic Puzzle i przestaliśmy rozwijać grę Traffic Puzzle. Ten krok pozwoli nam efektywniej alokować zasoby na inne projekty, zgodne z naszymi długoterminowymi celami.

W pierwszym kwartale 2023 r. stworzyliśmy cztery małe wewnętrzne zespoły zwane “Huuuge Pods” w ramach naszego długoterminowego zaangażowania w tworzenie nowych produktów. Huuuge Pods będą w pełni koncentrować się na rozwoju nowych gier, wykorzystujących nasze kluczowe kompetencje i dostosowanych do obecnych  warunków rynkowych.

Gry multiplatformowe oznaczają wyjście Huuuge poza rynek mobilny - kilka tytułów jest opracowywanych z myślą o wprowadzeniu ich najpierw na platformie PC/Steam, a dopiero następnie na urządzenia mobilne. Chociaż prace rozwojowe są jeszcze na wczesnym etapie, spodziewamy się, że kilka tytułów trafi do technicznej premiery (i ewentualnie soft launch) w drugiej połowie 2023 roku.

Widzimy również interesujące szanse rynkowe w segmencie gier zręcznościowych na prawdziwe pieniądze. Pozostajemy otwarci i badamy możliwości fuzji i przejęć, partnerstw, wydawnictwa i licencjonowania, gdzie nasze istniejące aktywa oraz kluczowe kompetencje mogłyby zostać wykorzystane (marka, baza graczy, know-how). 

W raporcie bieżącym nr 19/2023 opublikowaliśmy informację o tym, że Rada Dyrektorów Spółki podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu nabywania akcji własnych Spółki (SBB) w kwocie do 150 mln USD, w drodze ograniczonego czasowo zaproszenia do sprzedaży (ITS). Proponowana cena nabycia brutto będzie wynosić  8,7607 USD za akcję (odpowiednik 37 PLN, przy zastosowaniu kursu USD/PLN opublikowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu poprzedzającym dzień publikacji tego raportu). Oferty sprzedaży w odpowiedzi na ITS można składać w dniach od 1 do 29 czerwca 2023 r. Ostateczna cena za akcję w PLN będzie określona poprzez pomnożenie powyższej ceny w USD przez średni kurs USD/PLN określony przez NBP w dniu poprzedzającym datę rozliczenia transakcji. Kwoty, które akcjonariusze Spółki otrzymają po rozliczeniu SBB, zostaną pomniejszone o obowiązujące podatki u źródła, w tym podatki pobierane na mocy amerykańskiego Internal Revenue Code z 1986 r., z późniejszymi zmianami. Wszelkie informacje dotyczące transakcji zawarte są w ITS (załącznik do RB nr 19/2023) oraz w sekcji “Skup akcji własnych” zamieszczonej na naszej stronie internetowej (https://ir.huuugegames.com/pl/skup-akcji-wlasnych)