Huuuge, INC. zamyka czwarty kwartał 2022 r. z szacunkowymi przychodami* w wysokości 77,9 mln USD, co oznacza wzrost o 1% w stosunku do poprzedniego kwartału i spadek o 12% rok do roku

Huuuge, Inc., globalny producent i wydawca gier free-to-play, opublikował wstępne dane dotyczące szacunkowych przychodów ze sprzedaży za czwarty kwartał 2022 r.

• W czwartym kwartale 2022 r. Huuuge wygenerował według wstępnych danych szacunkowe przychody na poziomie 77,9 mln USD, co oznacza wzrost o 1% w ujęciu kwartał do kwartału i spadek o 12% w ujęciu rok do roku. Kontynuowaliśmy strategię z poprzednich kwartałów - nacisk na generowanie gotówki i optymalizację wydatków marketingowych. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w poziomie skorygowanego zysku EBITDA za ten okres.
• Szacunkowe przychody Huuuge za cały 2022 rok wyniosły 318,0 mln USD (-15% rok do roku). Zgodnie ze strategią koncentracji na generowaniu gotówki znacząco zmniejszyliśmy wydatki marketingowe, w związku z czym spodziewamy się wyższej zyskowności w ujęciu rok do roku pomimo niższych przychodów. 
• Szacunkowe przychody z flagowych tytułów Huuuge wyniosły w omawianym kwartale 73,3 mln USD, co oznacza spadek o 6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. oraz wzrost o 4% w stosunku do poprzedniego kwartału. Dzięki szeroko zakrojonej aktualizacji ekonomii w grach przeprowadzonej w sierpniu, a także optymalizacji procesu pozyskiwania użytkowników, flagowe gry spółki wygenerowały wyższe szacunkowe przychody w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r. pomimo niższych wydatków marketingowych.
• Traffic Puzzle wygenerowała w czwartym kwartale 2022 r. szacunkowe przychody na poziomie 4,0 mln USD (spadek o 58% rok do roku i o 28% kwartał do kwartału). Spadek ten związany był z istotnie niższymi wydatkami na pozyskanie użytkowników w przypadku tej gry. Zgodnie z deklaracjami z początku roku zmniejszono wydatki na marketing Traffic Puzzle, ponieważ w grze tej wprowadzane są znaczące zmiany architektoniczne w celu przekształcenia jej w platformę, na której można zbudować wiele nowych tytułów. Ponadto w każdym miesiącu kwartału odnotowano pozytywną marżę wyniku na sprzedaży tej gry.

Anton Gauffin, założyciel i Współdyrektor Generalny Huuuge:„Długoterminowa perspektywa dla branży gier wygląda naszym zdaniem bardzo obiecująco, choć wchodzimy w nowy rok w momencie, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie jest nadal niestabilna. Wierzymy, że jedną z naszych zalet jest umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się realiów rynkowych. Dowodem tego są wstępne przychody za czwarty kwartał 2022 r. Spółka generuje coraz większe zyski i posiada zasoby do inwestowania w przyszłość, dzięki czemu sytuacja Huuuge jest dobra w obliczu obecnych trudnych warunków ekonomicznych.”

Rod Cousens, Współdyrektor Generalny Huuuge: „W trudnym otoczeniu rynkowym, Huuuge wyłamuje się z negatywnego trendu. Podjęte przez nas w 2022 roku działania przynoszą efekty lepsze od naszych założeń i wierzymy, że będzie to trwała tendencja widoczna również w 2023 roku. Maksymalizujemy zyski pomimo zmniejszonych przychodów, co potwierdza skuteczność naszego podejścia. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową, a przyjęta przez nas strategia ciągłego udoskonalania produktów doprowadzi w przyszłości do ich jeszcze lepszej monetyzacji.”

* Wszystkie liczby (w mln USD) dotyczą szacunkowych przychodów ze sprzedaży bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności).
 

Pobierz komunikat prasowy