HUUUGE, INC. INFORMUJE O ZMIANACH W GRONIE KIEROWNICTWA GRUPY

Globalny producent i wydawca gier, Huuuge, Inc. (“Huuuge”), ogłosił kilka awansów i istotne zmiany w gronie kierownictwa grupy. Zmiany w kadrze zarządzającej odzwierciedlają zobowiązanie Huuuge do strategicznego planowania sukcesji i zaangażowanie spółki w utrzymanie pozycji lidera branży w stale ewoluującym świecie gier.

 

Anton Gauffin przejdzie z zajmowanej obecnie pozycji Prezesa i Dyrektora Generalnego na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów, pozostając jednocześnie dyrektorem wykonawczym. Anton stał na czele spółki od jej początków, prowadząc ją ku niezrównanemu sukcesowi w branży gier. W swojej nowej roli jako Przewodniczący Rady Dyrektorów i dyrektor wykonawczy, będzie nadal zapewniał Huuuge strategiczne kierownictwo i wykorzystywał swoją rozległą wiedzę na temat branży, aby przyspieszać dalszy wzrost i innowacyjny rozwój spółki. Anton (poprzez Big Bets OÜ) pozostaje największym akcjonariuszem spółki.

Wojciech Wronowski przejdzie z zajmowanej obecnie pozycji Dyrektora ds. Działalności Operacyjnej na stanowisko Dyrektora Generalnego (CEO) Huuuge. Wojciech rozpoczął współpracę z Antonem w 2006 roku, by później dołączyć do grona założycieli  Huuuge. Wojciech odegrał wiodącą rolę w projektowaniu i zarządzaniu najbardziej udanymi grami Huuuge - Huuuge Casino oraz Billionaire Casino, które do tej pory wygenerowały niemal 2 miliardy dolarów przychodu. Od początku 2022 roku Wojciech przejął rolę Dyrektora ds. Działalności Operacyjnej i skoncentrował się głównie na realizacji strategii opartej na zyskowności i efektywności Huuuge, która przyniosła ponad 100 milionów dolarów skorygowanego EBITDA w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wojciech pracuje w warszawskim biurze Huuuuge.

Erik Duindam zamieni swoje aktualne stanowisko Dyrektora ds. Technologii na stanowisko Prezesa i Dyrektora ds. Działalności Operacyjnej Huuuge. Erik pełnił funkcję Dyrektora ds. Technologii od 2022 roku, wcześniej zajmując stanowiska Wiceprezesa ds. Technologii i Wiceprezesa ds. Technologii i Produktu. Przed dołączeniem do zespołu Huuuge, Erik pełnił funkcję jednego z Dyrektorów Generalnych spółki Playable Platform, którą Huuuge przejęło w 2020 roku, a także kierował działem inżynierii oraz był członkiem zarządu Everwise w Nowym Jorku i San Francisco. Był również współzałożycielem Cloud Games i zajmował stanowiska Dyrektora ds. Technologii i wysokiej rangi kierownicze stanowiska w różnych startupach technologicznych kierując zespołami od 5 do 400 osób w Nowym Jorku, D