Kontakt dla inwestorów

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI

Gabriela Burdach

Investor Relations Director

gabriela.burdach@huuugegames.com
tel. +48 538 637 061


INWESTORZY INDYWIDUALNI

Monika Pietraszek

M+G
monika.pietraszek@mplusg.com.pl
tel. +48 22 416 01 02

FAQ

Informacje o firmie

Huuuge to globalny producent gier z segmentu free-to-play i wydawca gier cyfrowych przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Misją spółki jest zapewnienie miliardom ludzi możliwości wspólnego grania, a w ramach swojej wizji Huuuge dąży do umożliwienia użytkownikom gier mobilnych interakcje na szeroką skalę. 

Huuuge jest globalnym producentem i wydawcą gier, których użytkownicy znajdują się w niemal każdym kraju świata. Proces produkcji gier obejmuje szeroki zakres działań, od wstępnego pomysłu, poprzez testy, aż po światową premierę, a następnie bieżące udoskonalanie funkcjonującej już na rynku gry. Huuuge posiada udokumentowane doświadczenie w tworzeniu cieszących się popularnością gier z segmentu social casino, wśród których najważniejsze tytuły to Huuuge Casino i Billionaire Casino. 
Działalność wydawnicza obejmuje działania podejmowane od momentu rynkowej premiery gry, w tym budowanie relacji z dystrybutorami, marketing oraz ciągła optymalizacja gry.

Marka Huuuge Games została stworzona przez Antona Gauffina. W roku 2002 Anton Gauffin założył Gamelion, fińską firmę produkującą gry na urządzenia mobilne. W 2007 roku  sprzedał ją BLStream, a później odkupił 2014 roku, zmieniając jej nazwę na Huuuge Games.
 

Utworzenie spółki w stanie Delaware dało nam większe możliwości utrzymywania relacji z inwestorami venture capital w Stanach Zjednoczonych.

Jesteśmy prawdziwie globalnym zespołem rozlokowanym dziesięciu biurach w różnych miastach na całym świecie, w tym w Tel Awiwie (Izrael), Limassol (Cypr) i Las Vegas (Nevada, Stany Zjednoczone). Taka struktura oznacza, że nasze zespoły zajmujące się tworzeniem gier są zlokalizowane w kilku miejscach, a kierownictwo wyższego szczebla także pracuje w różnych biurach. Nasze największe trzy biura pod względem liczebności zespołów znajdują się w Polsce: w Warszawie, Bydgoszczy i Szczecinie.

Na dzień 30 września 2020 r. firma miała 607 pracowników.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. było to 5 mln aktywnych użytkowników na miesiąc (MAU).

W portfelu Huuuge znajduje się wiele gier na różnych etapach rozwoju, w tym gry z segmentu social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots oraz Huuuge Bingo. Portfel Huuuge obejmuje również gry typu casual, takie jak gry pod naszą marką Coffee Break Games, a także: Traffic Puzzle, Transport it!, Trolls Pop, Luna’s Quest Bubble Shooter oraz gry na wczesnych etapach rozwoju: Arena, Rogue Land, Arrows & Empires i Solitaire TriPeaks: Adventure Journey. 
Najpopularniejsze tytuły to Huuuge Casino i Billionaire Casino, które w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku wygenerowały 95% przychodów.

Wyniki finansowe

Wyniki za 2020 r. opublikujemy wkrótce.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. spółka wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 243,5 mln USD, co oznacza wzrost o 30,0% w stosunku do kwoty 187,3 mln USD za pierwsze trzy kwartały 2019 r. W tym samym okresie skorygowany skonsolidowany zysk EBITDA wzrósł z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skonsolidowana skorygowana marża EBITDA zwiększyła się z 4,9% do 22,3%. 

Spółka odnotowała znaczny wzrost skali działalności w krótkim czasie. W latach 2017–2019 skonsolidowane przychody Huuuge zwiększyły się z poziomu 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co oznacza, że średnia składana roczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) wyniosła 30,6%. W tym samym okresie skonsolidowany skorygowany zysk EBITDA wzrósł z -4,3 mln USD do 24,8 mln USD, a skonsolidowana skorygowana marża EBITDA z -2,9% do 9,6%. 
Zysk netto za 2019 r. wyniósł 4,3 mln USD, natomiast za pierwsze trzy kwartały 2020 r. była to kwota 24,8 mln USD.

Źródłem przychodów są dla nas głównie mikropłatności dokonywane przez graczy pragnących zwiększyć zaangażowanie w ramach naszych gier, a także – w mniejszym stopniu – reklamy wyświetlane w czasie gier.

Naszym niezależnym biegłym rewidentem jest PwC Polska.

Nasza działalność oparła się niekorzystnym skutkom pandemii. W trakcie lockdownu obserwujemy wzrost popularności gier na urządzenia mobilne, ponieważ użytkownicy spędzają więcej czasu z naszymi grami. Oczekujemy, że ten trend się utrzyma. Z powodzeniem zarządzamy firmą również w warunkach pracy z domu i pracy zdalnej.

Akcje Huuuge

Działamy w szybko rozwijającej się branży i aby to wykorzystać, musimy na pierwszym miejscu stawiać inicjatywy rozwojowe, w szczególności potencjalne przejęcia, dlatego obecnie inwestujemy nasze zyski w rozwój firmy i nie prowadzimy polityki wypłacania dywidendy. 

Akcje Huuuge są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nasz symbol to HUGE. Nazwa skrócona to HUUUGE-S144. 

Pierwsza oferta publiczna naszych akcji została przeprowadzona w lutym 2021 r.

Akcje Huuuge mogą być nabywane za pośrednictwem licencjonowanego biura maklerskiego uprawnionego do obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z Regulacją S/ Zasadą 144A. 

Lista uprawnionych biur znajduje się tutaj: https://www.gpw.pl/lista-czlonkow-gieldy-regs

Nasz numer ISIN to US44853H1086.